Oddělení údržby a autoprovozu

  • zabezpečuje chod budov ÚMČ Praha 9 a rekreačních zařízení
  • zajišťuje provoz a údržbu vozidel MČ Praha 9
  • zajišťuje dispečink autoprovozu
  • spolupracuje s ostatními odbory ÚMČ  při organizačním zajištění společenských kulturních akcí pořádaných MČ Praha 9

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu