Oddělení provozně ekonomické

  • spolupracuje s ekonomickým odborem při sestavování ročních rozpočtů, s odborem správy majetku sestavuje rozpočet kapitálových výdajů,hospodaří s prostředky zaměstnaneckého fondu
  • odpovídá za pojištění majetku spravované odborem
  • zajišťuje pokladní službu
  • pečuje o movitý a nemovitý majetek, vede jeho evidenci a zajišťuje inventarizace spravovaného majetku
  • zabezpečuje provoz rekreačních zařízení MČ Praha 9

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování – smluvní vztahy

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, doručovací adresa, IČO, sídlo, podpis, datová schránka,

Kategorie subjektů osobních údajů – smluvní strana

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, orgán státní správy dle zvláštního předpisu

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účel zpracování – seznam ubytovaných

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, osoby příbuzné, podpis

Kategorie subjektů osobních údajů – zájemci o ubytování v rekreačním středisku MČ Praha 9

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu