Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy

Oddělení kultury, mládeže, tělovýchovy

Oddělení organizačně a administrativně zabezpečuje následující oblasti činnosti:

 • oblast ekonomická
 • činnost v oblasti kultury, sportu a volného času
 • občanské záležitosti
 • styk s veřejností 
 • plní povinnosti oddělení vyplývající z Organizačního řádu ÚMČ Praha 9
 • ekonomická činnost – připravuje, sleduje a čerpá rozpočet oddělení
 • sleduje hospodaření a činnost příspěvkové organizace OKD Gong
 • evidence památek a údržba plastik svěřených do péče Městské části Praha 9 z Galerie hl. m. Prahy
 • zajišťuje výstavy v Galerii „9“
 • organizuje kulturní, sportovní, společenské, sportovní i vzdělávací akce
 • navrhuje a připomínkuje spolupořadatelské smlouvy
 • spolupracuje a podporuje činnost neziskových sdružení, organizací, spolků a nadací
 • zpracovává agendu grantů v oblasti kultury, sportu  a volného času
 • vede evidenci válečných hrobů a pietních míst podle zákona č.122/2004 Sb.
 • zajišťuje vedení kroniky obce vyplývající ze zákona č.132/2006 Sb.
 • vyhledává, shromažďuje a zpracovává dokumenty o současnosti a historii MČ Praha 9
 • spolupracuje s Vlastivědným klubem Rokytka
 • organizuje a zajišťuje akci „Vítání dětí“ 
 • agenda zlaté a diamantové svatby
 • životní jubilea občanů MČ Praha 9 při dovršení věku 80, 85, 90 a více let
 • vytváří tiskové zprávy a spolupracuje se sdělovacími prostředky

 

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování – významné životní události

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mail

Kategorie subjektů osobních údajů – občané MČ Praha 9

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účel zpracování – smluvní vztahy

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail

Kategorie subjektů osobních údajů – smluvní strana

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, orgán státní správy dle zvláštního předpisu

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru