Pravidla MČ Praha 9 pro udělování ocenění občanů

Zastupitelstvo Městské části Praha 9 schválilo dne 27. 4. 2010 podle § 10 odst. 2, 4 a § 89 Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Pravidla Městské části Praha 9 pro udělování ocenění občanů a udělování záštity starosty.

Nejvyšším čestným osobním vyznamenáním bude ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9. Jako morální ocenění za významná díla a mimořádné činnosti bude udělována CENA Městské části PRAHA 9. Za významné počiny zejména v kulturní, sportovní, sociální a vzdělávací oblasti a ve volnočasových aktivitách bude kolektivům i jednotlivcům udělována CENA STAROSTY MČ PRAHA 9. Udělení ZÁŠTITY STAROSTY MČ PRAHA 9 je čestnou poctou pro význačné a prospěšné akce kulturního,vzdělávacího,sportovního, vědeckého, charitativního a jinak prospěšného charakteru.
MČ Praha 9 rovněž pravidelně uděluje medaili Za zásluhy o MČ Praha 9 jako morální ocenění, a to zpravidla příslušníkům integrovaného záchranného systému, nebo občanům MČ za významné počiny v oblasti zajištění bezpečnosti občanů MČ, eventl. záchrany jejich životů či majetku.

Podrobná pravidla a formulář jsou v následujících přílohách.

Související dokumenty