Praha 9 získá pozemky na Střížkově, které umožní další rozvoj této lokality

Praha 9 (26. dubna 2022) – Zastupitelstvo MČ Praha 9 dnes schválilo směnu pozemků na Střížkově a ve Vysočanech mezi společností FINEP Prosek k.s. a městskou částí Praha 9. Cílem vysočanské radnice bylo získat strategické plochy na Střížkově pro rozvoj této části devítky, aby je mohla využít pro rozšíření služeb veřejného vybavení, nebo na nich zachovat stávající zeleň.

 

Směna se týkala pozemků na Střížkově v sousedství Polikliniky Prosek, které jsou ve vlastnictví společnosti FINEP Prosek k.s. v ceně 51 milionů korun, a pozemků ve Vysočanech v blízkosti ulice Poděbradská a U Elektry ve vlastnictvím hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 9, v ceně 17 milionů korun. Rozdíl cen směňovaných pozemků, který byl stanoven na základě dvou znaleckých posudků, ve výši 34 milionů korun doplatí MČ Praha 9.

 

„Dlouhodobě usilujeme o to, aby místa, která lidé znají jako zeleň, třebaže v územním plánu takto vedena nejsou, byla jako zelené plochy zachována. Abychom je mohli rozvíjet, snažíme se je získat do svého vlastnictví. To je i případ pozemků na Střížkově ve vlastnictví společnosti FINEP Prosek k.s.,“ konstatuje starosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík a vysvětluje: „Na střížkovských pozemcích investor původně slíbil zachovat park u bytového souboru FINEP Střížkov, na který si obyvatelé nové zástavby rychle zvykli, ale posléze požádal o změnu územního plánu, aby zde mohl stavět. S investorem jsme jednali a pozemek s parkem získáváme do svého vlastnictví a zachováme ho. Zároveň tato plocha navazuje na pozemky u Polikliniky Prosek, na nichž plánujeme rozšíření služeb veřejného vybavení Polikliniky Prosek a sociálních služeb.“

Další nově získané střížkovské pozemky umožní MČ Praha 9 např. rozšířit počty parkovacích stání pro rezidenty, nebo rozvíjet volnočasové aktivity pro obyvatele Prahy 9 v souvislosti s rozvojem SK Prosek.

 

Pozemky, které získala společnost FINEP Prosek ve Vysočanech, jsou určeny k bytové a administrativní zástavbě, veřejnému vybavení, službám. Nachází se v sousedství lokality, na níž vysočanská radnice plánuje rozšíření školského areálu U Elektry. „Uzavřená smlouva proto obsahuje také podmínku, že společnost FINEP vybuduje na své náklady komunikaci, která bude sloužit pro přístup k budoucí škole U Elektry II, a pozemky s komunikací poté převede zpět městské části,“ dodává radní MČ Praha 9 Jana Nowaková Těmínová.

-mk-

Přílohy