Pohádky na Devítce

Srdečně vás zveme na pohádky do Parku Zahrádky.

6. září od 16 hodin a 13. září od 15 hodin. Vstup volný!

pohádky v září