Pedagogové debatovali na téma, jak na výuku češtiny v mateřských školách

Vzhledem k tomu, že se v mateřských školách stále zvyšuje počet cizinců, je nutné, aby pedagogové na tuto situaci nejen byli připraveni, ale mohli se také v této oblasti vzdělávat. Proto v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III v Praze 9 (MAP) byl učitelkám mateřských škol nabídnut interaktivní seminář s tématem výuky češtiny jako druhého jazyka.

Dvacítka zájemců se sešla s lektorkou Šárkou Schejbalovou z organizace Inbáze, která pro účastníky semináře připravila zajímavý program zaměřený na specifické způsoby osvojování češtiny jako druhého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem. V rámci semináře byla představeny konkrétní aktivity a hry, které vedou k rozvoji porozumění a řeči u předškolních dětí. Hovořilo se o principech předávání pomoci dětem k co nejrychlejšímu překonání ostychu z jazykové bariéry.

Nedílnou součástí semináře byla diskuse a výměna zkušeností s výukou češtiny z vlastních mateřských škol, díky níž si přítomní navzájem přiblížili klady a zápory této části předškolního pedagogického procesu.

Nabídka semináře se setkala s vysokým zájmem, proto těm, kteří se z kapacitních důvodů nemohli zúčastnit, bude nabídnut jiný termín.

Text a foto: Jana Vargová

Seminář "Výuka češtiny jako druhého jazyka v MŠ"
Přílohy