Osvojení nebo pěstounská péče?

Chtěli bychom osvojit nebo si vzít do pěstounské péče dítě. Jak postupovat?

Bude potřeba se dostavit osobně k jednání na oddělení sociálně-právní ochrany dětí úřadu v místě trvalého bydliště, kde s Vámi promluví soc. pracovnice. Vysvětlí Vám rozdíly mezi osvojením a pěstounskou péčí a sdělí další náležitosti k Vaší případné žádosti. Bližší informace k žádosti naleznete zde

 Osvojení:

Je forma náhradní rodinné péče, kdy manželé nebo jednotlivci přijímají za vlastní právně volné děti a mají k nim stejná práva a povinnosti jako rodiče.

Pěstounská péče:

Je forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) žádá souhlas zákonného zástupce dítěte. Pěstounská péče končí zletilostí dítěte. Pěstoun nemá k dítěti vyživovací  povinnost. Rodiče se mohou s dítětem stýkat.

O osvojení i pěstounské péči rozhoduje soud.

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě