Odpovědi na interpelace z 1. zasedání ZMČ P9, 7. 3. 2023