Odbor sociální ÚMČ Prahy 9 nabízí přednáškovou činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením přímo v organizacích. Můžeme přijet i za Vámi.

Odbor  sociální ÚMČ Prahy 9 nabízí přednáškovou činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením přímo v organizacích. Můžeme přijet i za Vámi.

 

Velmi často odbor sociální ÚMČ Praha 9 kontaktují občané či potřební senioři se žádostí o radu, kam se obrátit v případě, že senior již nemůže dál žít doma z důvodu osamění či zhoršení zdravotního stavu.

Napadlo nás předcházet těmto situacím a šířit osvětu v nabídce pomoci těmto lidem. Aby je nebo jejich blízké tyto situace nezaskočily, aby věděli, jaké jsou možnosti v nabídce sociálních služeb či dalšího setrvání seniora v domácím prostředí.

Rozhodli jsme se realizovat přednáškovou činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením přímo v organizacích, kde se tito občané scházejí.

Cílem je nabídnout informace o nabídce pobytových i terénních sociálních a ošetřovatelských služeb. Poskytnout informace o sociálních dávkách a podmínkách pro jejich přiznání potřebným občanům. Prostor bude také na diskuzi a otázky k dané problematice ze strany posluchačů.

 

Přednášku zajistí zkušené sociální pracovnice pro seniory a osoby se zdravotním postižením odboru sociálního ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324.

 

V případě zájmu se můžete obrátit a Vaše případné dotazy ráda odpoví vedoucí odboru sociálního, Mgr. Jana Dobišová Zemanová, tel.: 283 091 435, email: dobisovaj@praha9.cz.