Historické okénko

Vysočanské fragmenty

Tento text pochází z veřejně dostupných zdrojů. Vypráví o místech, která nepovšimnuta každým dnem mizejí z mapy města i ze vzpomínek.

Ze vzpomínek pamětníků

Starousedlíci
- rodáci i později přistěhovalí - rádi vzpomínají na svá dřívější léta prožitá