O ocenění osobností Prahy 9 rozhodují sami obyvatelé městské části

Pro morální ocenění svých občanů za jejich příkladné a inspirativní počiny má městská část Praha 9 od roku 2010 nástroj v podobě udělování několika čestných cen. O tom, kdo si je převezme, rozhodují obyvatelé devítky, kteří budoucí laureáty sami navrhují.

Ocenění budou vyznamenaným i letos předávána v září na slavnostním zasedaní u příležitosti výročí, kdy císař František Josef I. udělil Vysočanům právo používat městský znak v podobě, jakou známe dodnes. Výchozí podmínkou pravidel deváté městské časti pro udělování ocenění občanům je, že vlastní návrhy podávají sami jednotliví občané, případně instituce prostřednictvím svých zastupitelů. Jména navržených laureátů je však třeba oznámit do 31. května 2020.

Žijí mezi námi, s typickou skromností a pokorou a většinou jen jejich nejbližší okolí ví, jakými vzácnými osobnostmi jsou, jak významný život, působení a dílo je s nimi spojeno a váže se ke konkrétním oblastem potřebného rozvoje, proměn a prezentace pravě naší městské části. Třeba pravě vy je dobře znáte, a proto nejlépe víte, že si takové oceněni právem zaslouží. A právě vy můžete iniciovat svým návrhem, podaným do konce května 2020, ten rozhodující krok k tomu, abychom je lépe poznali i my ostatní. A společně získali tolik potřebné a motivující příklady, protože ani nám není lhostejná lokalita, ve které žijeme, a dokážeme si vážit všech vyjímečných osobností.

Podmínky pro udělení ocenění, formulář návrhu na ocenění a také profily již oceněných občanů najdete na našich webových stránkách: www.praha9.cz, potřebné formuláře jsou k dispozici rovněž v Informačním centru radnice ve Vysočanech a na Proseku (tam je také vyplněné můžete odevzdat). Vaše návrhy budou projednány v Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 9.

Více informací, pravidla a formulář ZDE

red./mk

 

O ocenění osobností Prahy 9 rozhodují sami obyvatelé městské části