Netradiční pomůcku, živé psy, využívají děti ve školách Prahy 9

Canisterapie, tedy působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa, je známá po celém světě. Jde o metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení. Název je odvozen od latinského pojmenování psa = canis.

Terapie pomocí cvičených psů má příznivý vliv nejen pro děti se speciálními potřebami. Zklidňuje, dává průchod emocím, aktivuje myšlení, paměť, komunikaci, motoriku. Ve školách v Praze 9 se tato terapie postupně rozšiřuje díky asistentce pedagoga ze ZŠ Novoborská. „Kontakt se psem pomáhá rozvoji řeči, neverbálním projevům, prospívá pohybu paží, rukou, prstů,“ vysvětlila lektorka Tereza Dědková. Potvrdila, že pes uspokojuje potřebu tělesného kontaktu dítěte i jeho citové potřeby. Není neobvyklé, že dítě svoje emoce projeví lépe právě v kontaktu se psem než s dospělými lidmi.

Zájem o hodinové lekce vzrůstá mezi učiteli a učitelkami ze základních i mateřských škol. Důvodem je sdílení dobré praxe, ale také využití při práci v logopedii nebo u dětí pohybově a sluchově postižených. U některých dětí se pes stává prostředníkem mezi jejich světem a okolím. Díky těmto netradičním metodám se vzájemně poznávají nejen děti, ale také pedagogové.

Děti z MŠ Novoborská absolvovaly začátkem června první hodinu. Seznámily se s Terezou i jejím psem, borderkolií Tobíkem. Formou zážitkových drobných her se zapojily do cvičení, ale hlavně přivítaly mazlení a pohlazení psího kožíšku. Připomněly si, že psy využívají policisté, záchranáři, členové horské služby, zopakovaly si psí stravování a péči. „Nabídku o tuto aktivitu, pro mateřskou školu netradiční, jsme využili a ve spolupráci budeme pokračovat i v následujícím školním roce,“ sdělila Jitka Vilimovská, ředitelka MŠ Novoborská.

Projekt, který radnice Prahy 9  podporuje v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, zapadá do činností se zaměřením na sociální rehabilitaci, sebevzdělávání a pomáhá při zkvalitňování pedagogického procesu.

Fota: MŠ Novoborská, 8.6.2022

Ilustrační foto
Přílohy