Nábor do Rugby clubu Sparta Praha

Proč právě ragby? Protože je to hra pro každého. Protože ragby buduje hodnoty jako čest, smysl pro fair play, vede k odpovědnosti za sebe i za ostatní. Ragby je sport, který rozvíjí všechny pohybové schopnosti i dovednosti. Ano, ragby je ve své vrcholné podobě opravdu tvrdý sport. Protože se ale jedná o hru, tak by měla být především zábavná a bezpečná. Nejmenší hráči mají pravidla upravená tak, aby se vše učili postupně. Na začátku jejich sportovního života dbáme hlavně na všeobecný pohybový rozvoj spíš než na výsledky za každou cenu.
Rugby club Sparta Praha na Podvinném mlýně pořádá na přelomu léta několik akcí, kde je možné si nezávazně vyzkoušet, není-li právě ragby to pravé. V neděli 2.června dopoledne vás rádi uvítáme u nás na hřišti na Dětském dnu. Hlavní náplní bude možnost si v přátelské prostředí vyzkoušet ragbyové dovednosti- běh se změnou směru (sidestep), kop šišatým míčem na branku (háčko), oklamání obrany a podobně. K dispozici budou všechny možné pomůcky k nácviku kontaktu s protihráčem (naražeče, válce, tackle ringy). Další vhodnou příležitostí jsou sportovně laděné příměstské kempy, které pořádáme druhý a třetí červencový týden a jsou otevřeny všem, nejen členům klubu.
Pro více informací se obraťte na hlavního trenéra mládeže Petra Štěpánka petr.stepanek@rcsparta.cz, tel 724973857 nebo www.spartarugby.cz.

Blíží se prázdniny a mnozí z vás přemýšlí, jak dětem smysluplně vyplnit volný čas v příštím školním roce.