Na DDH je dětský handbike

Nový handbike na Dopravním hřišti Prosek umožňuje dětem se zdravotním handicapem aktivně se zapojit do dopravní výchovy a zdravým dětem pomáhá poznat obtíže, s jakými se musí poprat ti, kterým nemoc nebo úraz nedovolují jízdu na kole.

Dopravní hřiště v Litvínovské 821/5A na Proseku zřídila městská část Praha 9 s podporou Strukturálních fondů EU už v roce 2008. Od té doby jím prošly tisíce dětí, které si zde prakticky osvojily zásady bezpečnosti silničního provozu podle Tematického plánu Ministerstva dopravy ČR.

Na silnicích to tu jede i o prázdninách  

Hřiště, jehož kapacita je 30 jezdících osob, je přístupné pro školní třídy i veřejnost.

Děti z mateřských a základních škol tu potkáte ve školním roce dopoledne. Na zvládnutí skutečného dopravního provozu se připravují v moderně vybavené učebně, v níž probíhají kurzy dopravní výchovy, a samozřejmě na „silnicích“ s množstvím křižovatek, dopravních značek… a nechybí ani model čerpací stanice. V odpoledních hodinách a o letních prázdninách je dopravní hřiště otevřeno pro veřejnost. Dopravní disciplíně se tu kluci a holčičky učí za dozoru rodičů a jak jsme se přesvědčili v polovině července, o malé řidiče a řidičky tu nebyla nouze.

Děti mají k dispozici vozový park elektrických autíček, koloběžek, cyklistických kol i šlapacích motokár. Kdo nemá vlastní kolo či jiné „vozítko“, může si je vypůjčit včetně přilby.

„Největší zájem je samozřejmě o elektroautíčka, protože ty dětem nejvíce simulují běžný provoz,“ konstatoval s úsměvem radní MČ Praha 9 Zdeněk Davídek, který 15. července 2021 na Dopravním hřišti Prosek přebíral nový handbike – kolo na ruční pohon pro zdravotně handicapované děti. A jak ukazovaly už první minuty potom, co byl handbike začleněn do vozového parku hřiště, zájem bude i o něj.

Novinka

Finance na pořízení handbiku ve výši 64 372 Kč získala Praha 9 od hlavního města Prahy stejně jako dalších pět dopravních hřišť v Praze, na nichž probíhá dopravní výchova.
„Vybavení našeho dopravního hřiště jízdním kolem pro handicapované děti je důležité nejen z pohledu jejich aktivního zapojení do dopravní výchovy, ale také z pohledu jejich sociálního začlenění,“ dodává Zdeněk Davídek. „Věřím, že na handbiku zkusí jízdu i zdravé děti, aby poznaly obtíže, s nimiž se musí vyrovnávat jejich vrstevníci, kterým nemoc nebo úraz nedovolují jezdit na kole.“

Šlape se rukama

Dodavatel kol, která dětem s tělesným postižením umožňují jízdu jako zdravým dětem, je nezisková organizace Černí koně.

„Handbike je v podstatě tříkolka, tedy kolo je stabilní, a šlape, zatáčí i brzdí se na něm rukama, takže je to do značné míry namáhavé. I proto má tlačící rám, aby ten, kdo dítě doprovází, mu mohl pomoci, když to je třeba,“ vysvětluje Tomáš Pouch, předseda organizace Černí koně a dodává: „Tyto dětské handbiky jsou novinkou, na dětských hřištích dosud nejsou. Praha jde příkladem ostatním, když díky nim otevírá dopravní výuku i dětem se zdravotním handicapem.“

kolo pro handicapované
Přílohy