MŠ Novoborská je Škola podporující zdraví

Mateřská škola Novoborská je od roku 1996 zapojena do projektu Státního zdravotního ústavu pod názvem Škola podporující zdraví. Osvědčení o zařazení do programu na další období, tj. od 1.9.2021 do 31.8.2024, škola obdržela letos v polovině září. „Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství,“ čteme vysvětlení na titulní webové stránce Státního zdravotního ústavu. Ředitelka MŠ Novoborská Jitka Vilimovská dodává: „Důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou prožitky dětí. Učitelky projevují mimořádné schopnosti v oblasti empatie a uspokojování citových potřeb dětí a v denních činnostech rozvíjejí komunikativní a sociální dovednosti.“

Pětadvacetileté zapojení do tohoto programu se projevuje v ohleduplnosti dětí, vzájemnému naslouchání, vyjadřovacích schopnostech a umění vyjádřit a zdůvodnit svůj postoj a rozhodnutí.

Ilustrační foto
Přílohy