Mirakulum v provozu!

Dodavatel dokončil částečnou opravu našeho Mirakula v Parku Zahrádky a tudíž je otevřeno. Tato oprava umožňuje bezpečný provoz přes léto, kdy jsme chtěli, aby byl “hrad” co nejvíce zpřístupněn. Samozřejmě budou nadále probíhat pravidelné prohlídky.

V září pak proběhne generální oprava, na kterou neměl dodavatel v současné chvíli dostatek kapacit. Mimo jiné přislíbil, že provede výměny všech sítí.

foto Mirakulum
Přílohy