MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9 A PRAHA – LYSOLAJE, VE SPOLUPRÁCI s PVK, SPUSTÍ PROJEKT NA OCHRANU DĚTÍ VE ŠKOLÁCH.

loga

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9 A PRAHA – LYSOLAJE SPUSTÍ PROJEKT NA OCHRANU DĚTÍ VE ŠKOLÁCH. VE SPOLUPRÁCI S PVK BUDOU MONITOROVAT ODPADNÍ VODY U ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA PŘÍTOMNOST COVID-19

Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci s Městskou částí Praha 9 a Praha – Lysolaje budou od začátku školního roku monitorovat odpadní vody na možný výskyt viru SARS-CoV- 2 u základních škol v těchto městských částech. Jedná se celkem o sedm objektů.

„Sledování přítomnosti viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, které provádí řada vyspělých zemí, nás inspirovalo k tomu, že jsme oslovili Pražské vodovody a kanalizace s návrhem, abychom tuto metodu použili cíleně k monitoringu kolektivů dětí v našich základních a mateřských školách. V případě indikace zhoršující se epidemiologické situace chceme přejít v dané škole k cílenému testování jednotlivých dětí. Od kombinace obou metod očekáváme významné zvýšení jejich účinnosti a zároveň snížení zátěže dětí,“ vysvětlil starosta městské části Praha 9 Tomáš Portlík.

„Jde o průkopnický projekt, který má včas odhalit zhoršující se epidemiologickou situace v dané komunitě. Pokud pilotní testování potvrdí účinnost metody, chceme jako hlavní město Praha nabídnout možnost testování škol postupně všem městským částem“, uvedl náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlubuček.

Od července 2020 probíhal pilotní monitoring ve 14 lokalitách s důrazem na sídliště, vilovou zástavbu, centrum Prahy, VŠ koleje a další důležité objekty, jako jsou Letiště Václava Havla, nemocnice či obchodní centrum„V současné době provádíme odběry jednou až dvakrát týdně. Doposud získané výsledky potvrzují možnost predikce nákazy z odpadních vod s předstihem,“ řekl Petr Mrkos, generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací.

Jednou ze sledovaných škol v deváté městské části je Základní škola Novoborská. Byla mezi prvními v Praze, v níž se žáci testovali spolehlivými PCR testy, třebaže to znamenalo zvýšenou administrativní zátěž pro pedagogy i další povinnosti pro rodiče dětí. „Vytvořit bezpečné prostředí pro naše žáky je pro nás prvořadé. Proto jsme při testování zvolili sice náročnější, ale velmi efektivní cestu. A pokud existuje další možnost spolehlivého testování, které nás navíc nezatíží, využijeme ji,“ dodala ředitelka ZŠ Novoborská Tereza Štaubrová.

Nová analytická metoda je založená na stanovení obsahu RNA viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Ve většině případů totiž lidé začínají virus vylučovat ve stolici několik dní předtím, než se u nich nákaza projeví. Nová metoda je navíc zcela nezávislá na ochotě nakažených podstoupit klinické testování, je výrazně levnější a umožňuje sledovat také šíření nových mutací.

Z klinických dat vyplývá, že významná část pacientů s nemocí covid-19 vylučuje ve stolici RNA viru SARS-CoV-2, a to i v případě, že netrpí průjmovými obtížemi, popř. nevykazují vůbec symptomy onemocnění covid-19.

Vzhledem k tomu, že podstatná část pacientů vyhledává lékařskou pomoc až při propuknutí závažnějších syndromů nemoci, mohou data získaná z odpadních vod indikovat vývoj epidemie až s dvoutýdenním předstihem oproti klinickým datům, a to i přesto, že pacienti s covidem vylučují virovou RNA ve stolici poněkud později, než je detekovatelná v horních cestách dýchacích.

Průkopníkem metody sledování přítomnosti viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách je Nizozemsko, kde je v současnosti centrálně organizován tento monitoring ve více než 300 městských čistírnách odpadních vod.

 

Další informace:
Bc. Tomáš Mrázek
tiskový mluvčí
Tel.: +420 267 194 273
Mobil: +420 602 767 808
Email: tomas.mrazek@pvk.cz
www.pvk.cz

 

 

 

znak
Související dokumenty
Přílohy