Lidový dům (bývalý společenský dům)

Číslo rejstříku ÚSKP

č. 40841/1-1716

Poloha

Freyova 291/8, U Lidového domu 291/2, bývalá ul. Emanuela Klímy 8

Popis

Stavba z roku 1924. V roce 1931 se zde konal VI. Sjezd KSČ. Z roku 1971 je rozhodnutí o zařazení bývalého Lidového domu do Státního seznamu nemovitých kulturních památek jako památka dělnického revolučního hnutí.

Záznam na stránkách MonumNet MPÚ