LEDOVÁ PRAHA

Pojďte společně s námi poznat historii a pamětihodnosti Prahy, navštivte zajímavá místa a zapojte se do kulturního dění.

Akce se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy doc. PhDr. Mikuláše Beka Ph.D. a radního hl. m. Prahy Mgr. et Mgr. Antonína Klecandy, MBA. 

 

Zajímavá nabídka využití volného času dětí a mládeže. Vstupné zvýhodněné či zdarma.

Více informací viz. plakát. 

ledová praha
Související dokumenty
Přílohy