Koncert pěveckého sboru Cantoria Praha

Ženský pěvecký sbor Cantoria Praha srdečně zve na červnový koncert, který se bude konat v Emauzech 8. 6. od 18:30 hodin. Řídí sbormistryně Mgr. Nora Michálková, klavírní doprovod MgA. Evgenia Vorobyeva.

Webové stránky Cantoria Praha

Koncert se koná s podporou MČ Praha 9

totulka
Přílohy
pdf leták