Kafka - slova a tváře

Pozvánka na výstavu Kafka - slova a tváře, 20. 6. - 14. 7. 2022, pondělí až čtvrtek 10:00 - 18:00 v Galerii 9.

Autorem projektu „Kafka – slova a tváře“ je prof. Zbigniew Bajek, spjatý s Akademií výtvarných umění v Krakově, jemuž je odedávna dílo Franze Kafky vztažným bodem a pramenem inspirace. Kafkův vliv na umění – nejen literaturu – je nedocenitelný. Jeho dílo inspiruje tvůrce vizuálního umění, filmové i divadelní, fascinované nejen hlubokou znalostí lidské psychiky, vepsanou v dílech pražského spisovatele, ale rovněž bezbřehou obrazotvorností, obrazností jeho vizí i formou – prostou, přímo suchou, a tolik nosnou. Kafkův svět je nevyčerpatelným zdrojem otřesných a vzrušujících obrazů, blízkých a srozumitelných všem obdařeným obdobnou citlivostí, jež fenomén života okouzluje i děsí.

Profesor Zbigniew Bajek je iniciátorem a koordinátorem mezinárodních interdisciplinárních uměleckých projektů „Slezský Kafka“ a „Kafka – překonávání hranic“, v jejichž rámci pozvaní autoři interpretovali výtvarným jazykem Kafkovy aforismy ze sbírky „Úvahy o hříchu, utrpení, naději a pravé cestě“. Vznikla tak kolekce, čítající několik stovek černobílých obrazů, kreseb, grafik, soch, instalací, fotografií, digitálních prací...

Projektů se účastnilo více než 300 umělců (studentů, doktorandů, absolventů i pedagogů uměleckých škol polských, evropských i mimoevropských), práce byly představeny na mnoha výstavách a pro děti, žáky, studenty, seniory a vězně byla uspořádána řada dílen.

Unikátní charakter mají překlady aforismů Franze Kafky do nářečí a slangů různých regionů Polska.

 

Významnou částí celé kolekce děl jsou portréty Franze Kafky. Reprezentativní výběr z nich představuje letní výstava v Galerii 9.

www.projectkafka.com

20. 6. - 14. 7. 2022, pondělí až čtvrtek 10:00 - 18:00
Galerie 9 - https://galerie9.cz/
Přízemí vysočanské radnice
Sokolovská 324/14, Praha 9
Vstup volný

titulka
Související dokumenty
Přílohy