Jste osamělý senior nebo víte o osamělém seniorovi ve Vašem okolí ?

Městská část Praha 9 patří k městským částem s vysokým zastoupením populace starší 80 let. Chtěli bych tímto článkem oslovit ty, kterých se tato problematika týká. Tedy osamělé seniory, kteří se ocitli v těžké životní situaci a nemají žádné příbuzné či známé, na které se mohou obrátit. Obracíme se také na ostatní občany naší městské části, pokud o takovém seniorovi ví a rádi by mu pomohli.

Je možné kontaktovat sociální pracovníky ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, odbor sociální, 3. patro, jmenovitě: Bc. Eva Hrubcová, tel. 283 091 272, emal: hrubcovae@praha9.cz  nebo Mgr. Hana Blažková, tel.:283 091 424, email: blazkovah@praha9.cz