J.J. Ryba : Česká mše vánoční "Hej, mistře"

Městská část Praha 9 spolu s farností Kostela Krista Krále zvou ve středu 14. 12. 2022 v 18:00 do  Kostel Krista Krále ve Vysočanech na Rybovu vánoční mši v podání komorního souboru MUSICA INCOGNITA a pěveckého sboru SPHERAE SONANTES.


Sólisté: Eva FOREJTOVÁ – soprán, Eva ZBYTOVSKÁ – alt,   Martin SLAVÍK – tenor, Pavel KOBRLE – bas

Soubor Musica incognita s uměleckým vedoucím a dirigentem Tomášem Čechalem je sdružení hudebníků, jejichž společným jmenovatelem a inspirací je láska k hudbě. A jak naznačuje název souboru, také touha vydávat se do neprobádaných oblastí hudební literatury a oživovat skladby ležící v temných archivech nebo pátrat po různých dobových úpravách známých skladeb pro komorní nástrojové seskupení. Ansámbl se také snaží oživovat opomíjené kompozice napsané takzvanými „velkými skladateli“ v raném mládí nebo skladby bez opusového čísla, skromně dřímající ve stínu velkých titulů a neobjevujících se na koncertních pódiích, nemajících tak možnost prokázat svou uměleckou hodnotu. Takovým dílem je i skladba s vánoční tématikou, které zazní spolu s Rybovou Českou mší vánoční. Složil ji význačný kapelník svatovítského dómu J. N. Vitásek „Sem, ovčičky vábné“, která byla zapomenutá v archivech.

Jakýmsi rezidenčním ansámblem tohoto komorního orchestru je smíšený sbor Spherae sonantes, tedy "sféry zní", odkazující na středověké kosmologické vnímání světa. V něm byly "sféry", tedy nebeská tělesa (Slunce, Měsíc a planety) v dokonalé harmonii, která byla sama o sobě hudbou. Sólisté koncertu jsou význačnými členy Pražského filharmonického sboru a špičkového komorního sboru Martinů Voices.

Vstup dobrovolný!  

Kostel Krista Krále ve Vysočanech,
Kolbenova 658/14, Praha 9

kostel
Přílohy