Informace pro strany a hnutí k delegování členů OVK k volbám do Evropského parlamentu

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tedy ve středu 8. května 2024 do 16.00 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.

Na ÚMČ Praha 9 dne 8. 5. 2024 od 9.30 do 16 hodin bude možné žádosti osobně vyřídit s referentem Odboru občanskosprávním kancelář č. 019 v přízemí.

Přílohy