MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI 2024 10.05.2024 - 26.05.2024 a místní doprava

Dopravní uzavírky a opatření po dobu konání MS

 

VJEZDOVÁ OBLAST

Dovolujeme si Vám oznámit, že v období mezi 10. a 26. květnem 2024 bude mít Praha čest přivítat na svém území Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji, které se odehraje v O2 Areně nedaleko vašeho bydliště.

V souvislosti s konáním akce budou v okolí O2 Areny od 8. května 2024 dočasně zavedena speciální bezpečností opatření a zároveň dojde k omezení provozu ve vybraných přilehlých komunikacích. Při vjezdu na tyto komunikace bude provedena kontrola Městskou policií hl. m. Prahy pomocí mobilních čteček registračních značek vozidel, zda jste držiteli vjezdového oprávnění. Pro parkování v zónách placeného stání bude i nadále třeba mít platné parkovací oprávnění. Rovněž bude ve vymezené oblasti v okolí 02 Areny navýšena hodinová sazba návštěvnického parkování na 40 Kč/hod nepřetržitě. 

Stávající parkovací oprávnění a vjezdová oblast

Všem, kteří již mají platné parkovací oprávnění s adresním bodem ve vymezené oblasti, bude vjezdová oblast automaticky přidána. Není nutné o vjezdové oprávnění žádat.

Nové vjezdové oprávnění

Nárok na zřízení vjezdového oprávnění vznikne osobám, které prokáží vztah k vymezené oblasti doložením trvalého bydliště předložením občanského průkazu, vlastnictví nemovitosti výpisem z katastru nemovitostí (nemusí být ověřeno), smlouvou o nájmu bytu, nebytových prostor, garážového stání či parkovacího místa (případně doklady o úhradách), doložením sídla firmy nebo provozovny, zapsané v živnostenském nebo obchodním rejstříku, řemeslníkům a dodavatelům se smlouvou o zakázce na adrese v dané oblasti. Povinnost zřízení vjezdového oprávnění platí i pro elektromobily. 

Osobě, která prokáže vztah k vymezené oblasti, bude možné vydat pouze jedno vjezdové oprávnění na konkrétní RZ.

Ke zřízení vjezdového oprávnění bude tedy třeba předložit registrační značku vozidla a dále prokázat vztah k oblasti, ve které tato opatření probíhají. Oprávnění do vjezdové oblasti se bude vydávat v provozních hodinách úřadu, a to buď osobně na infocentru v budově nové radnice, Sokolovská 14/324 nebo online prostřednictvím klientské zóny, odkaz: https://portal.zpspraha.cz/id/login.

Výdej vjezdového oprávnění bude probíhat od 22.04.2024. 

V případě nutnosti se prosím obraťte na oddělení zón placeného stání, odbor dopravy, infolinka 723 206 473.

Dále upozorňujeme, že v důsledku těchto opatření se může stát, že ve vašem sousedství občasně vzniknou komplikované dopravní situace a zároveň dojde ke zvýšenému výskytu počtu osob na ulicích.

Chtěli bychom vás tímto jménem MČ Praha 9 a Organizačního výboru MS v ledním hokeji 2024 požádat o vyšší míru tolerance a trpělivosti vůči případně vzniklým situacím a doufáme, že si mistrovství světa užijete.

V případě, že má osoba (rezidenti, abonenti, atd.) platné parkovacího oprávnění s adresním bodem v ohraničené oblasti, není nutno podnikat žádné kroky k získání vjezdového oprávnění, k vozidlu bude přiřazeno automaticky.

V opačném případě je možno o povolení zažádat online přes Klientskou zónu (orientační doba zpracování je 5 dnů), případně osobně na výdejně POP Prahy 9.)

 

Podmínky pro získání vjezdového oprávnění:

a) rezident: je ověřen z registrů,

b) nájemce bytu/nebytových prostor: nájemní smlouva,

c) abonent: výpis z obchodního/živnostenského rejstříku, případně nájemní smlouva,

d) vlastník nemovitosti: výpis z katastru nemovitostí,

e) dodavatel/řemeslník: smlouva o zakázce v dané oblasti,

f) nájemce parkovacího místa/garážového stání: nájemní smlouva, případně doklad o úhradách.

PRÁVNÍ VZTAH K VOZIDLU NEŘEŠÍME

Vjezdové oprávnění je po splnění podmínek vydáváno zdarma.

Upozorňujeme, že Povinnost zřízení vjezdového oprávnění platí i pro elektromobily.

V návaznosti na omezení bude rovněž navýšena sazba návštěvnického parkování v ZPS na 40 Kč/hod nepřetržitě.

ilustracni
Přílohy
jpeg mapa