Hala č. 19 strojíren Praga (nástrojárna)

Číslo rejstříku ÚSKP

č. 101486

Poloha

parcela č.1025/39, Vysočany

Popis

Hala byla postavena mezi lety 1938-42 podle německého typového vzoru patrně pro účely válečné výroby. Jedná se o mimořádně zdařilou funkcionalistickou stavbu. Základem je železobetonová monolitická dvoupodlažní hala se čtyřmi loděmi. Prostřední dvě lodi horního podlaží jsou zastřešeny válcovými skořepinami. Po skončení 2. světové války, v září 1945, se do této haly přestěhovala z vybombardovaného areálu v Libni továrna Praga. Nejprve se tu montovaly osobní vozy, později především nákladní automobily, včetně proslulého typu V3S.

Záznam na stránkách MonumNet MPÚ