FOTOGRAFIE v Galerii 9!

Zveme vás v listopadu k návštěvě Galerie 9 od 22. listopadu do 8. prosince 2022  FOTOGRAFIE - Skupina MĚSTO
 

MĚSTO
Pavel Březina, Josef Husák, Rudolf Jung, Míla Kolář, Josef Zink

Skupina MĚSTO - Trochu historie, aneb kde jsme se vzali
Sešli jsme se postupně na přelomu 70. a 80. let minulého století na půdě Klubu fotografů amatérů na Královských Vinohradech sídlícím v ikonickém paláci Valdek na rozhraní Náměstí Míru a Jugoslávské ulice. Součástí paláce byl i věhlasný bufet Valdek. Bývalo tam živo. V klubu i v bufetu. Obojí už dnes neexistuje. Vždyť klub měl okolo 200 členů, klubovny žily současným fotografickým děním a soutěže z celého světa ovlivňovaly chod klubu. Klub v té době nemohl existovat samostatně, byl součástí Ústředního kulturního domu železničářů neboli Kulturního domu Prahy 2. Se všemi právy i povinnostmi v té době obvyklými. Do klubu byly zvány na přednášky tehdejší osobnosti fotografie. Byly pořádány četné výstavy. Pracovalo se i v ateliéru.

Někdy během roku 1982 došlo na půdě fotoklubu k události lehce přehlédnutelné, v té době však docela zásadní a pro budoucnost památné. Tedy jak pro koho. Došlo k tomu opravdu na půdě, protože klubovna, ateliér i pracovny byly pro původní Klub fotografů amatérů na Královských Vinohradech postaveny v posledním patře pod střechou paláce Valdek. Během času se vytvořila skupina členů klubu, které spojoval stejný názor na fotografii. Byli to Pavel Březina, Karel Bucháček, František Dostál, Josef Husák, Míla Kolář, Pavel Moudrý, Pavel Procházka a Josef Zink. Tato parta cítila potřebu zobrazit život v prostředí, kde žijeme, bez příkras a salonních kudrdlinek. Převážně zobrazovali lidi a život ve městě. Dnes zcela běžné. Tehdy skoro odvážné. Odlišným pohledem na fotografii se odklonili od hlavního směru tvorby fotoklubu té doby a vznikla tak tolerovaná skupina autorů s blízkými názory na smysl fotografie. Správnost volby tématu a upřímná snaha o objektivní pohled na současnou společnost potvrdila celá řada ocenění na celonárodní úrovni. Na popud Františka Dostála se pro společné prezentace ujal název Skupina Město. Později se ke skupině připojil Rudolf Jung.

Turbulentní změny po roce 1989 znamenaly pro skupinu Město její faktický konec. Ovšem navázaná přátelství a zájem o fotografii zůstaly. V současné době jsou dosud žijící autoři fotograficky stále aktivní a pravidelně se schází. Fotoklub již dávno neexistuje. Ovšem tradice schůzek vždy ve středu, je již několik desítek let dodržována. Scházíme se v hospodě pod krycím názvem Fotokroužek.
Soubor fotografií na této výstavě není výsledkem nějakého programového prohlášení skupiny. Každý si fotografuje co chce. Ale za ta dlouhá léta společné koexistence se tak nějak sám od sebe vytvořil společný názor na fotografii a fotografování. Všechny fotografie jsou ze současné doby.

 

Galerie 9
Otevřeno pondělí – čtvrtek 10 – 19 hodin, vstup volný.
Přízemí historické budovy vysočanské radnice,
Sokolovská 324, Praha 9, tel. 236 041 292. www.galerie9.cz

Josef Zink
Přílohy