Do budovy budoucí školy Elektra v září nastoupí žáci prvního stupně základní školy

Aby škola mohla zahájit činnost, musí být jako organizace zapsána v tzv. rejstříku škol. Není-li, nemohou být do ní přijati žádní žáci.

Dokumentů, kterými zřizovatel musí dokázat, že  v budově budoucí školy je vše připraveno, je mnoho, a proto se vždy hovoří o roční přípravě. To se týká i školy, která se bude jmenovat Základní škola a Mateřská škola Elektra se sídlem v Praze 9, Sousedíkově ulici. Její kolaudace proběhla v červnu 2023, na podzim bude schválena její zřizovací listina, následovat budou další nezbytné administrativní kroky. Je tedy dostatek času na to, aby žáci mohli do svých tříd vstoupit 1.9.2024.

Jenže, radnice Prahy 9 se na jaře 2023 rozhodla budovu částečně zpřístupnit, vyjít tak vstříc rodičům z okolních domů a otevřít alespoň 1. stupeň základní školy. Bez existence tzv. Elektry jako organizace to však nešlo. Proto vzniklo detašované pracoviště  existující Základní školy Novoborská. Jde vlastně o rozšíření kapacity školy na nové adrese za stejných podmínek, jako kdyby byla otevírána nová škola. S tím rozdílem, že škola existuje a má ředitelku. https://www.zselektra.cz/skola/aktuality/263-organizace-prvniho-skolniho-dne-4-9-aktualizovano

Detašované pracoviště bylo příslušnými orgány, tedy MHMP a MŠMT, schváleno v první polovině srpna 2023. Teprve od té doby mohli ředitelé zrealizovat přestupy žáků z jiných škol. Řekne-li se „šibeniční termín“, zde to platí několikanásobně více. Díky zvýšenému úsilí, odkládání vlastních dovolených, zvládnutí náročné administrativy se podařilo splnit zákonné požadavky a připravit interiér budovy v Sousedíkově ulici tak, aby 4.9.2023, tedy s ročním předstihem, do lavic usedli žáci tří prvních tříd, po jedné 2. – 4. třídě a jedné třídě přípravné. Všichni jsou žáky ZŠ Novoborská jen do 31.8.2024, poté přestoupí už do ZŠ a MŠ Elektra.

Na první pohled se může zdát, že jde o složitý systém, na druhý pohled se tato myšlenka potvrdí. To, že se podařilo vše stihnout v rekordním čase, je zásluha mnoha lidí, a to díky jejich zvýšenému pracovnímu nasazení. Vedením radnice Prahy 9 počínaje, přes odbory správy majetku a školství, zaměstnance ZŠ Novoborská a úředníky MHMP a MŠMT zdaleka nekonče. To, že v budově není všude výzdoba jako v jiných školách, je logickým krokem. Jakou tvář bude mít od září 2024, rozhodne budoucí ředitel nebo ředitelka ve spolupráci se svými učiteli a žáky. Současní žáci však nebudou ochuzeni, budou využívat veškeré zařízení, které budova nabízí: šatny, jídelnu, školní družinu, střešní i venkovní hřiště i dvě tělocvičny.

Učitelům a žákům v nové budově přejeme, aby se jim v nových prostorách líbilo a dobře pracovalo. Všem, kteří budou pokračovat v přípravě zřízení ZŠ a MŠ Elektra jako organizace, aby zvládli veškeré povinnosti dané zákonem tak, aby seznam škol, jejichž zřizovatelem je Praha 9, byl od září 2024 početnější.

Ilustrační foto
Přílohy