DEVÍTKA MÁ NOVÉ VEDENÍ, POVEDE JI KOALICE SPOLEČNĚ PRO DEVÍTKU ODS a TOP 09, PRAHA 9 SOBĚ A NAŠE DEVÍTKA (STAN s podporou KDU-ČSL)

Praha 9 (1. listopadu 2022) - Ustavující jednání Zastupitelstva městské části Praha 9, na kterém byla zvolena i nová Rada městské části Praha 9, se konalo 1. listopadu 2022 na vysočanské radnici. V čele rady bude nadále stávající starosta Tomáš Portlík, dále v ní zasedne ještě 6 členů vítězné koalice ODS a TOP 09 a po jednom křesle budou mít hnutí Praha 9 Sobě a STAN. Celkově bude mít nová koalice v 33členném zastupitelstvu 21 zastupitelů a zastupitelek.   Nová koalice je založena na stejném základu jako v minulém volebním období, nově je však rozšířena o nováčka v zastupitelstvu hnutí Praha 9 Sobě. „Jsem vděčný voličům, že nám dali důvěru a umožnili nám sestavit silnou koalici – ODS, TOP 09, Praha 9 Sobě a STAN,“ konstatoval staronový starosta Tomáš Portlík. „Vstup do koalice vnímáme jako velkou výzvu a hlásíme se tím k odpovědnosti za rozvoj městské části Praha 9. Je to pro nás příležitost, jak prosadit maximum z našeho programu,“ dodala nová místostarostka MČ Praha 9 Kamila Matějková. „Vnímáme stabilitu a kontinuitu Prahy 9 spolu s novými nápady jako záruku prosperity devítky,“ připojil se radní MČ Praha 9 Zdeněk Davídek.   Tomáš Portlík (ODS) i nadále zůstává v čele MČ Praha 9, kde bude stejně jako v minulém období zodpovídat za finance a rozpočet městské části. První místostarostkou byla zvolena Jana Nowaková Těmínová (TOP 09), která bude zodpovídat za oblast majetku, bytovou politiku a obchodní korporace. Druhým místostarostou se stal Adam Vážanský (ODS) a odpovědný je za oblast kultury, sportu, volnočasové aktivity dětí a mládeže, bezpečnost, prevenci kriminality a národnostní menšiny. Třetí místostarostkou bude Kamila Matějková (Praha 9 Sobě), která bude mít na starosti sociální politiku, oblast zdravotní péče a sousedské vztahy. Dále v radě usednou jako uvolnění radní Jiří Janák (ODS), jenž má v gesci územní rozvoj a výstavbu, Tomáš Holeček (ODS), který bude zodpovědný za oblast dopravy, a Zdeněk Davídek (STAN) odpovídající za oblast investic, provoz, správu a údržbu budov příspěvkových organizací a za čerpání z fondů EU. Neuvolněnými radními v Praze 9 jsou Tereza Štaubrová (nezávislá za ODS), která bude mít na starosti vzdělávání v mateřských a základních školách, a Jan Poupě (ODS) bude i nadále zodpovídat za oblast životního prostředí.   Nová koalice se shodla i na personálním obsazení všech zastupitelských výboru a komisí rady. Nově klíčovému Finančnímu a majetkovému výboru bude předsedat Tomáš Vyhnánek z hnutí Praha 9 Sobě a předsedou Kontrolního výboru se stal Martin Hrubčík z hnutí ANO 2011 coby zástupce nejsilnějšího opozičního klubu.   Jako priority si vedení městské části stanovilo hospodárnost a rozpočtovou zodpovědnost, rozvoj školství se zaměřením na budování nových kapacit, zvyšování kvality vzdělávání, rozvoj sociální politiky se zaměřením na seniory, rodiny s dětmi a další ohrožené skupiny nebo další rozvoj městské části s důrazem na péči o veřejný prostor a zajištění dostupných služeb.   „Pevně věřím, že i v novém zastupitelstvu bude panovat stejně dobrá atmosféra jako v minulém volebním období a nadále budeme spolupracovat napříč všemi zastupitelskými kluby. Rád podpořím každý nápad, který devítku posune,“ uzavírá starosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík.   Po komunálních volbách 2022 zasedne v 33členém zastupitelstvu Devítky: 15 zastupitelů za ODS a TOP 09, 6 zastupitelů za ANO 2011, 4 zastupitelé České pirátské strany, 4 zastupitelé za Praha 9 Sobě, 2 zastupitelé za STAN a 2 zastupitelé za SPD, Svobodní a Trikoloru Praha 9.
Rada MČ P9
Přílohy