Code Week v MŠ Kytlická

Code Week je evropský týden programování, do kterého se MŠ Kytlická zapojuje pravidelně již několik let. Touto iniciativou je u dětí podporován rozvoj digitální gramotnosti, algoritmického a s tím také informatického myšlení.  Děti se zábavným způsobem učí základům programování s využitím robotických hraček – BeeBot, Ozobot, Cubetto.

Nově také v rámci digitalizace MŠ Kytlická pořídila nového programovatelného robota Matatalab. S tím se děti také ještě stihnou seznámit v rámci iniciativy Code Week, která probíhá od 8. do 23. října 2022 po celé Evropě. Více na https://codeweek.eu/

Také u dětí předškolního věku lze díky digitálním nástrojům ozvláštnit a zefektivnit jejich vzdělávání a podpořit tak rozvoj kompetencí důležitých pro život v 21. století.

ilustrační foto
Přílohy