Chcete být členem okrskové volební komise? Přihláška do OVK

Ve dnech 7. a 8. června 2024 proběhnou volby do Evropského parlamentu.
Máte-li ještě zájem pracovat při volbách do Evropského parlamentu jako člen okrskové volební komise na území městské části Praha 9, připravili jsme pro Vás přihlášku, kterou vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Přihlášku můžete osobně odevzdat v informační kanceláři ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324 v úředních hodinách nebo kontaktujte, s uvedením Vašeho jména, příjmení, data narození, trvalého pobytu a telefonního čísla, občansko správní odbor ÚMČ Praha 9 na telefonním čísle: 283 091 313 nebo e-mailu: jankum@praha9.cz nejpozději do 7.5.2024 do 16:00 hodin.

logo volby
Související dokumenty
Přílohy