Adventní počítání s Mikešem

Projektové vyučování

Adventní počítání Mikešem

 

V ZŠ Litvínovská pod vedením paní učitelky Mgr. Markéty Želízkové a Jany Panské DiS, prožili děti z přípravné třídy a žáci druhého ročníku pohádkový advent. V rámci projektu MAP se děti a žáci spojili a společným úsilím se s kocourem Mikešem ponořili do tajů matematiky. Ve vánočním duchu je kocour Mikeš učil počítat, porovnávat čísla, a dokonce tvořit i slovní úlohy. Druháci velmi trpělivě a laskavě pomáhali mladším dětem, které se nezalekly ani těžších úkolů a s velkým odhodláním se zapojily do všech činností. Ve třídě vládla velmi přátelská a uvolněná atmosféra a snad vznikla i nová přátelství. Děti, žáci a paní učitelky si společně popovídali o adventním čase o zvycích a tradicích, o tom, jak můžeme pomáhat rodičům a to nejen v době adventu.

https://www.zslitvinovska6.cz/images/Mike%C5%A1.png                                                        

Organizátor akce: pracovní skupina pro ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MAP III

Termín konání: pozn. celoroční projekt, vstupy jaro, léto, podzim, zima, 1. vstup 30. listopadu 2022

V čase od: 8:00 – 10:45 hod.

Místo konání: ZŠ Litvínovská 600, Praha 9

Cílová skupina, určeno pro: předškoláky a žáky I. stupně základního vzdělávání

Počet účastníků: 32

Autor projektu: Mgr. Markéta Želízková, pedagog 1. stupně ZŠ Litvínovská

Projekt realizovala: Mgr. Markéta Želízková, pedagog 1. stupně ZŠ Litvínovská

Jana Panská DiS, pedagog předškolního vzdělávání

Cíl projektu: Podpora efektivity předškolního vzdělávání pro žáky s OŠD formou využití interaktivní tabule SMART BOARD a dalších souvisejících efektivních činností

 

Kontakt: Jarmila Šťastná, specped@novoborska.cz mob. 604 635 745

Mikeš
Přílohy