Změny smluv a uzavírání dodatků, část druhá

loga

V úterý 14. 11. 2017 proběhlo v pořadí již sedmé setkání pražské Urbact Local Group. Schéma workshopu je již ustálené, tak i tento workshop byl organizačně podoben posledním seminářům. Úvodní slovo si vzal koordinátor místní ULG, radní Prahy 9 Zdeněk Davídek, který v rychlosti zopakoval charakter celého projektu. Dalším přednášejícím byl Pavel Pospíšek, referent EU fondů, který v opět krátkosti představil vývoj projektu, navázal na svá slova z minulého meetingu a zhodnotil uplynulá minulá setkání a na závěr své části přednášky načal téma příštího setkání, které se má konat do týdne přímo na Praze 9.

Hlavní slovo během workshopu měla opět Mgr. Marcela Káňová ze specializované advokátní kanceláře Císař, Čéška a Smutný. V její gesci byla následující část setkání, která proběhla formou semináře na téma „Změny smluv a uzavírání dodatků, část druhá“ a následného workshopu, kdy účastníci opět měli možnost řešit praktické příklady. Během nich se snažili řešit problémy fiktivních veřejných zakázek jak z pohledu zadavatele, tak uchazeče. Mezi přítomnými byli zástupci MČ Praha 9, místních devítkových základních a mateřských škol, malých a středních podniků, které oslovila Hospodářská komora Praha, s jejíž pomocí byl workshop organizován. Další setkání naší ULG je naplánováno na březen 2018, bude tentokrát před závěrečnou konferencí projektu v Bologni.

Změny smluv a uzavírání dodatků, část druhá