Zkušenosti z fungování zón placeného stání v deváté městské části

Od dubna 2021 jsou v celé městské části Praha 9 zavedeny zóny placeného stání (ZPS) se smíšeným režimem, tedy fialové. S jejich otevřením vysočanská radnice slíbila, že jejich fungování bude monitorovat, vyhodnotí ho, případně zváží dílčí úpravy systému tak, aby co nejvíce vyšla vstříc obyvatelům devítky. A jaké jsou poznatky za sedm měsíců fungování parkovacích zón?

MČ Praha 9 požádala správce systému ZPS, tedy Technickou správu komunikací Praha, o průběžné výkazy z monitorovacích vozidel, aby měla konkrétní představu o tom, jak občané využívají legální parkovací plochy, jaká je v jednotlivých částech města obsazenost rezidenty a jaká je obsazenost návštěvníky, kde parkovací zóny řidiči respektují a kde naopak ne, a kde i po zavedení systému ZPS přetrvává nedostatek parkovacích míst.
Z dat od Technické správy komunikací Praha je zřejmé, že se situace s parkováním na devítce zlepšila – významně se snížil počet parkujících automobilů, převážně dodávek, a bylo odtaženo větší množství autovraků.

Rovněž se ukázalo, že v některých lokalitách jsou počty parkovacích míst v zónách nedostatečné. MČ Praha 9 proto požádala Technickou správu komunikací a Hl. m. Prahu o zvýšení počtu parkovacích stání tím, že v těchto místech umožní legálně parkovat na chodníku. Tato místa budou následně vyznačena.  

Systém zón placeného stání bude vysočanská radnice na svém území dále sledovat, a pokud se změní situace nebo potřeby občanů, bude usilovat o jeho úpravu tak, aby nové požadavky zohlednil.

Data o parkování na konkrétních místech najdete v přiložené tabulce.

Související dokumenty
Přílohy