Závody AGA

Číslo rejstříku ÚSKP

č. 100227

Poloha

Kolbenova 609/38

Popis

Závody AGA, a.s., továrnu na výrobu dissous plynu a kyslíku, postavila firma Podnikatelství staveb Miroslav Smlsal; architekt František Albert Libra ji navrhl podle svých zásad „nové architektury“. Po druhé světové válce areál připadl podniku ČKD-Trakce. Z továrny se zachoval pouze vstupní objekt.

Záznam na stránkách MonumNet MPÚ