Závěrečné setkání projektu CHESTNUT ve slovinském Velenje

Ve dnech 13.-15. května 2019 se ve slovinském městě Velenje, které je zároveň hlavním partnerem projektu, uskutečnilo desáté a závěrečné setkání všech partnerů mezinárodního projektu CHESTNUT, který je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI).

Na zasedání byly prezentovány výsledky pilotních aktivit, které jednotliví partneři realizovali ve svých městech. Městská část Praha 9 představila svou aktivitu rozšíření systému sdílení kol na svém území. MČ P9 se připojila k systému ReKola fungujícím na území Prahy, a instalovala na svém území 12 nových stojanů, které slouží pro vracení a půjčování sdílených kol.

Dále byla na zasedání představena dvě videa, která připravil partner z chorvatské DURA a která prezentují projekt jako celek i s jeho výstupy.

Na závěr byly diskutovány administrativní náležitosti, které je potřeba ještě provést pro zdárné ukončení projektu, který skončil 31. 5. 2019."

 

foto závěr setkání