Závěrečná regionální konference 27. 11. 2014

Na konci listopadu pořádala Městská část Praha 9 závěrečnou regionální konferenci s cílem sumarizovat průběh projektu a jeho veškeré aktivity pořádané v Involve, který je realizován v rámci operačního programu INTERREG IVC a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Akci zahájil úvodním slovem starosta MČ P9 Ing. Jan Jarolím. Manažer projektu Ing. Zdeněk Davídek informoval účastníky s akcemi, aktivitami a celkovým průběhem okolo projektu. Městská část Praha 9 se v projektu rozhodla zaměřit na problematiku škol, dopravy dětí do škol a celkově na zvýšení atraktivity cyklistiky a městské hromadné dopravy mezi mládeží. Některé dobré příklady od nejen italských a španělských partnerů se Praha 9 rozhodla realizovat na svém území. Hlavní manažer projektu Ing. Zdeněk Davídek zmínil některé aktivity, které jsme měli možnost v projektu vidět a které by i trochu zlepšily životní prostředí nejen ve Vysočanech, jako bylo např. půjčování elektromobilů místním podnikatelům. Všichni účastníci se shodli na podpoře a rozvíjení aktivit, které byly v rámci projektu INVOLVE předmětem „study visit“.  Následovala diskuse, kdy se účastníci regionální konference vyjadřovali k možnostem implementace a v pokračování aktivit i v dalších letech.