Závěrečná konference projektu AgriGo4Cities

Ve dnech 19. - 21. března 2019 proběhla závěrečná konference projektu AgriGo4Cities v maďarské metropoli, Budapešti. Městská část Praha 9, na jejímž území v rámci tohoto projektu vyrostla komunitní zahrádka Paletka, na této konferenci rvoněž nechyběla.

Do maďarského hlavního města se na tři dny sjeli všichni partneři, kteří se aktivně podílejí na tomto projektu financovaném z programu Interreg Danube Transnational Programme. Městskou část Praha 9 zde zastupovalo celkem osm zástupců a to jak ze strany projektového a organizačního zajištění, tak ze strany cílových příjemců podpory projektu, tak ze strany Radnice. Tentokrát se třídenní setkání sestávalo ze závěrečné konference, která byla organizačně zajištěna vysoce profesionálně a tak měli účastníci možnost vyslechnout si přednášky nejen od projektových partnerů, ale rovněž expertů, kteří se o urbánní rozvoj, městské zemědělství nebo participativní přístup zabývají do větší hloubky.

V rámci druhého dne partneři měli možnost navštívit celkem tři komunitní centra a zahrady v přilehlých oblastech a mohli tak načerpat inspiraci pro práci ve svém prostředí. Nechyběla ani SWOT analýza všech tří pilotních projektů. V rámci závěrečného dne byly řešeny a diskutovány další postupy v projektu, který se již pomalu blíží ke svému konci. Řeč tak byla postupně o všech z jednotlivých tzv. Work Packages, tedy dílčími částmi projektu, které by měly být k datu 30. června 2019, tedy k datu konce dvou a půl letého projektu, všechny postupně zfinalizovány a splněny.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)