Závěrečná informativní akce Urbact III: Procure

urbact

 

Dne 23. 4. 2018 proběhla jedna z posledních akcí projektu Urbact III: Procure. Jednalo se o závěrečnou informativní akci (dissemination event) otevřenou pro členy ULG a veřejnost, která měla zájem dozvědět se něco o proběhlém projektu. Kromě zástupců naší skupiny ULG se rovněž akce účastnili zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj, které je národním kontaktním místem pro síť Urbact v České republice.

Dissemination event proběhl ve formě přednášky, úvodní slovo a představení projektu si vzal na starost ing. Zdeněk Davídek, radní MČ Praha 9, který následně předal slovo dalšímu prezentujícímu - mgr. Bronislavu Čížkovi, který bravurně shrnul podstatné a důležité informace, kterými se zabývala jak městská část, tak akční skupina v uplynulých dvou letech. Závěrem bylo účastníkům akce ještě spuštěno oficiální projektové video, které zpracoval a byl za ně zodpovědný Lead partner z Velké Británie s českými titulky, které vypracovala česká strana.

Závěrečná informativní akce Urbact III: Procure