Zastavovací podmínky Prosek - Amerika, Praha 9

ZASTAVOVACÍ PODMÍNKY

pro oblast
PROSEK – AMERIKA
v Praze 9

byly zpracovány Útvarem rozvoje hl. m. Prahy na žádost Městské části Praha 9 jako územně plánovací podklad (regulativ využití území), který bude sloužit stavebnímu úřadu Městské části Praha 9 pro upřesnění územně plánovací činnosti v tomto území.

Zastavovací podmínky byly veřejně projednány dne 6. 1. 2005.

Textová část včetně schematického vymezení zón a tabulky základních charakteristik navrhované zástavby

Výkresy:

Upozornění: Po kliknutí na obrázek se začne otevírat příslušný výkres v plné velikosti, (což je v průměru 600 kB a 1600x1000 bodů). Na počítači, který je k internetu připojen pomocí modemu se tyto výkresy mohou otevírat až několik minut.

 • C5. Situace - základní regulace + legenda
  C5
  Legenda
   
 • C6. Zóna 1 - detailní regulace objektu 1A
  C6
 • C7. Zóna 7 - detailní regulace objektu 7A, 7B
  C7
 • C8. Zóna 10 - detailní regulace objektů 10A, 10B, 10C
  C8
 • C9. Zóna 12 - detailní regulace objektu 12A
  C9