Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 30. 4. 2019