Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne 13. 11. 2018