Zápis z jednání rozpočtové komise ze dne 30.5.2011