Zápis z jednání rozpočtové komise ze dne 29.8.2011