Zápis z jednání rozpočtové komise ze dne 22.1.2014