Zápis z jednání rozpočtové komise ze dne 18.3.2013