Zápis z jednání Komise životního prostředí a dopravy ze dne 30.1.2019