Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 9.4.2014