Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 8.1.2014